Πληροφορική

Πληροφορική

Βρισκόμαστε σε περίοδο ανανέωσης και εκσυγχρονισμού των εργαστηρίων μας.

Εντός λίγων ημερών θα ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα εκπαίδευσης και σεμιναρίων τα οποία προσφέρουμε.