Master στη Μ.Βρετανία - Ευρώπη - Αμερική

Master

Οι μεταπτυχιακές σπουδές είναι το διαβατήριο για την επιτυχία!

Μην αφήνετε το χρόνο να πάει χαμένος. Αποκτήστε μέσα σ’ ένα χρόνο ένα μεταπτυχιακό που θα είναι το διαβατήριο για εργασία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Εμείς είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας, απαντώντας σε μικρές καθημερινές ερωτήσεις και αναλαμβάνοντας την διαδικασία για σίγουρη αποδοχή σας απο Πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας.

Oι ενδιαφερόμενοι για μεταπτυχιακές σπουδές στη Μ. Βρετανία, έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε ένα μεγάλο αριθμό μεταπτυχιακών προγραμμάτων που οδηγούν σε διπλώματα επιπέδου:

 • Certificate
 • Diploma
 • Master (MA, MSc, MEng, MeD, MBA, LLM)
 • Master of Philosophy (M.Phil)
 • Doctor of Philosophy (Ph.D., D.Phil)

 

Η συνήθης διάρκεια για την απόκτηση τίτλου Master είναι 12 μήνες. Το ακαδημαϊκό έτος ξεκινάει τον Οκτώβριο και τελειώνει τον Σεπτέμβριο. Οι πρώτοι εννέα μήνες περιλαμβάνουν διδασκαλία, σεμινάρια και εξετάσεις. Οι υπόλοιποι τρεις μήνες είναι αφιερωμένοι στην εκπόνηση διατριβής (dissertation) που κατά κύριο λόγο είναι υποχρεωτική.

 Όσον αφορά τα προγράμματα MBA, κατά κύριο λόγο, απαιτούν δύο έτη σπουδών. Εκτός από τα μεταπτυχιακά προγράμματα που απαιτούν παρακολούθηση μαθημάτων (taught masters), υπάρχουν τίτλοι Master που απονέμονται μετά από έρευνα, αντί μαθημάτων, και υποβολή διατριβής (research masters). Ο τίτλος που απονέμεται δεν προσδιορίζει τη μέθοδο σπουδών που προϋποθέτει.

Οι σπουδές επιπέδου MPhil (Master of Philosophy), αποτελούν προκαταρκτικό στάδιο για την απόκτηση Διδακτορικού τίτλου (Ph.D). Έχουν διάρκεια δύο ετών, είναι σπουδές ερευνητικού χαρακτήρα.

Το Ph.D. διαρκεί 3-4 έτη και βασίζεται σε πρωτότυπη επιστημονική έρευνα η οποία δημοσιεύεται σε μορφή διατριβής βάσει της οποίας κρίνεται ο υποψήφιος. Συνήθως δεν απαιτείται παρακολούθηση μαθημάτων αλλά ο υποψήφιος υλοποιεί έρευνα υπό την εποπτεία ενός καθηγητή που ελέγχει την πρόοδό του.

Ποιο Πανεπιστήμιο είναι το καλύτερο;

Κατά την άποψή μας δεν υπάρχει Πανεπιστήμιο το οποίο να είναι άριστο σε όλες τις ειδικότητες. Κάθε Πανεπιστήμιο ξεχωρίζει σε κάποιο τομέα και αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε μέσω του Research Assessment Exercise (www.rae.ac.uk)  μιας έρευνας η οποία γίνεται κάθε πέντε χρόνια από ανεξάρτητο οργανισμό σε συνεργασία με το Quality Assurance Agency for Higher Education (www.qaa.ac.uk) που αφορά την αξιολόγηση της ποιότητας της διδασκαλίας. Είναι γεγονός ότι παρόλο που η επιλογή Πανεπιστημίου δείχνει εύκολη δεν είναι απλή υπόθεση αφού το σημαντικότερο δεν είναι να βρούμε το καλύτερο Πανεπιστήμιο αλλά αυτό το οποίο ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες μας

Ποια είναι τα βασικά κριτήρια εισαγωγής;

Κάθε Πανεπιστήμιο, καθώς και τμήμα Πανεπιστημίου, θέτει τις δικές του προϋποθέσεις για την αποδοχή υποψηφίων. Αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα με το πρόγραμμα που προσφέρεται, τον αριθμό των εισακτέων για κάθε πρόγραμμα, καθώς και το συγκριτικό επίπεδο των αιτούντων. Τα ειδικά κριτήρια πρέπει να αναζητηθούν για κάθε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ξεχωριστά. Σε γενικές γραμμές, όμως, τα παρακάτω προσόντα συνήθως είναι απαραίτητα για την εισαγωγή σε Βρετανικό Πανεπιστήμιο.

 1. Βασικός Τίτλος Σπουδών με βαθμό πτυχίου/διπλώματος πάνω από 6,5-7,00/10 και με σχετικό αντικείμενο με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στο οποίο δηλώνεται υποψηφιότητα. Στο πακέτο αίτησης ζητείται αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας και αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (εφόσον υπάρχει έως την προθεσμία αιτήσεως-διαφορετικά αποστέλλεται αργότερα).
 2. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη όχι μόνο για την εισαγωγή στο ίδρυμα αλλά και για να μπορεί ο υποψήφιος να παρακολουθήσει το πρόγραμμα. Τα περισσότερα Πανεπιστήμια θεωρούν ότι το Certificate of Proficiency in English του Cambridge καλύπτει τις απαιτήσεις. ToTOEFL δεν αναγνωρίζεται από όλα τα Πανεπιστήμια. Κάποια δέχονται το City&Guilds.
 • Το καταλληλότερο προσόν (το οποίο αφορά τη γλωσσομάθεια) για εισαγωγή σε βρετανικά πανεπιστήμια είναι το IELTS (International English Language Testing System) με βαθμολογία από 6.0 μέχρι 9, με τα περισσότερα ιδρύματα να ζητάνε 6.5-7.5.
 1. Συστατικές επιστολές από δύο ή τρεις καθηγητές που αναφέρονται στην ακαδημαϊκή πληρότητα του υποψηφίου είναι επίσης απαραίτητες. Οι επιστολές αυτές είναι πιθανό να ζητηθεί να σταλούν απευθείας από τους καθηγητές στο Πανεπιστήμιο. Μερικά Πανεπιστήμια δέχονται συστατικές επιστολές και από εργοδότες, ενώ παράλληλα για ορισμένα προγράμματα που είναι απαραίτητο ο υποψήφιος να έχει επαγγελματική εμπειρία, η συστατική επιστολή από εργοδότη είναι απαραίτητη.

Γιατί μεταπτυχιακό στη Μ. Βρετανία;

Στη Μ. Βρετανία λειτουργούν 120 κρατικά, διεθνώς αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια (Universities), κολλέγια Πανεπιστημίων (Kingcollege, UCL, LSE, Imperial) και κρατικά κολλέγια ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης (τέχνες, θέατρο, χορό). Περίπου 13.000 Έλληνες φοιτούν κάθε χρόνο σε Πανεπιστημιακά ιδρύματα της Μ. Βρετανίας.

Bachelor:        5.150

Master:            7.500

Οι Έλληνες αποτελούν την μεγαλύτερη κοινότητα αλλοδαπών σπουδαστών μετά την Κίνα, Ινδία, ΗΠΑ, Γερμανία, Γαλλία.

Γιατί επιλέγονται τα Βρετανικά Πανεπιστήμια:

 • Διεθνές κύρος Βρετανικών Πανεπιστημίων
 • Αναγνώριση πτυχίων
 • Εξαιρετική οργάνωση Πανεπιστημίων
 • Πολυμορφία και ευελιξία στα προγράμματα σπουδών
 •  Μειωμένα δίδακτρα για φοιτητές Ε.Ε.
 • Παροχή σπουδαστικής μέριμνας και υποστήριξης φοιτητών
 • Δωρεάν ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη
 • Βιβλιοθήκες, H/Y, εγκαταστάσεις υψηλού επιπέδου
 • Ειδικά τμήματα Αγγλικών (Study skills)
 • Αθλητικές δραστηριότητες και ψυχαγωγία
 • Επαγγελματικός προσανατολισμός
 • Τραπεζικές διευκολύνσεις
 •  Ιατρική περίθαλψη
 • Φοιτητική μέριμνα
 • Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη

Πως θα με βοηθήσει το Master στην επαγγελματική αποκατάσταση;

Τα Πανεπιστήμια της Βρετανίας είναι συνδεδεμένα με την αγορά εργασίας, συνεργάζονται με εταιρείες και μέσα από διάφορες υπηρεσίες και events (Εκδηλώσεις σταδιοδρομίας) μεριμνούν για την επαγγελματική αποκατάσταση των φοιτητών τους. Κάθε σχολή έχει το κέντρο σταδιοδρομίας (career centre) όπου παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες και πληροφορίες για νέες θέσεις εργασίας.

Πόσο θα κοστίζουν οι σπουδές στην Μ.Βρετανία;

Το κόστος του μεταπτυχιακού κυμαίνεται απο 3.500 έως 10.000 λίρες (εξαιρείται το ΜΒΑ). Πληρώνεται μετρητοίς ή σε δόσεις ανάλογα με το Πανεπιστήμιο. Στα παραπάνω έξοδα πρέπει να υπολογιστεί και το κόστος ζωής το οποίο ποικίλει ανα περιοχή.

Είναι καλύτερα να αναζητήσω πρώτα εργασία και μετά σπουδές ή ακόμα και να επιλέξω ένα μεταπτυχιακό part-time;

Το ερώτημα αυτό το οποίο όλο και συχνότερα ακούγεται, δεν αποτελεί την πλέον συμφέρουσα επιλογή. Ιδανικό θα ήταν ο υποψήφιος να εγγραφεί καταρχήν σε Πανεπιστήμιο και κατόπιν να αναζητήσει εργασία. Αυτό θα ήταν πιο συμφέρον καθώς οι φοιτητές απαλλάσσονται από κάποιους φόρους, έχουν εκπτώσεις και επιπλέον έχουν εξασφαλισμένη διαμονή χαμηλού κόστους και κάνουν χρήση των υπηρεσιών του γραφείου ευρέσεως εργασίας δωρεάν.

Ο συνδυασμός σπουδών – εργασίας δεν θα πρέπει να προβληματίζει κάποιον ιδιαίτερα , αφού τα Πανεπιστήμια έχουν φροντίσει γι’ αυτό συγκεντρώνοντας τα μαθήματα σε 2-3 ημέρες την εβδομάδα.

Τον τελευταίο καιρό έχουν αρχίσει να εμφανίζονται μεταπτυχιακά άμεσα συνδεδεμένα με την αγορά εργασίας με υποχρεωτικά placements σε μεγάλες επιχειρήσεις.

Ποιο είναι το κόστος ζωής για φοιτητές που σπουδάζουν στην Μεγάλη Βρετανία;

Το κόστος ζωής ποικίλει ανα πόλη. Ένας μέσος όρος θα μπορούσε να είναι τα 850€ , για Πανεπιστήμια εκτός του Λονδίνου και 1050€ για Πανεπιστήμια εντός Λονδίνου. Στα παραπάνω εξόδα  συμπεριλαμβάνονται  η διαμονή είτε σε φοιτητική εστία είτε σε σπίτι, η διατροφή, η διασκέδαση, τα βιβλία. Απο την εμπειρία μας γνωρίζουμε πως υπάρχει η δυνατότητα μείωσης αυτού του κόστους ανάλογα με τις ανάγκες μας αλλά και αύξησης, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για κάποιο Πανεπιστήμιο στο κέντρο του Λονδίνου. Γενικότερα, οι μισθοί στην Αγγλία είναι υψηλότεροι αλλά το κόστος της καθημερινής ζωής χαμηλότερο.

Τι προσφέρει η υπηρεσία εύρεσης Master της TOMI EDUCATION;

Η 40χρονη πείρα μας και διασύνδεσή μας με τα Πανεπιστήμια της Μ. Βρετανίας μας δίνει την δυνατότητα να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε και να ολοκληρώσετε την διαδικασία εύρεσης Master με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Αυτό πραγματοποιείται με τις εξής υπηρεσίες :

 • Προσωπική καθοδήγηση και συμβουλευτική στην αναζήτηση προγραμμάτων σπουδών σε αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια.
 • Απευθείας αιτήσεις στα Πανεπιστήμια της επιλογής σας και διαρκής ενημέρωση, καθοδήγηση και υποστήριξη σε όλα τα στάδια.
 • Διαμόρφωση του τελικού Personal Statement  και σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος (CV).
 • Μετάφραση και επικύρωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών
  1. Απολυτήριο Λυκείου
  2. Πτυχίο
  3. Αναλυτική Βαθμολογία
  4. Πιστοποιητικά
  5. Συστατικές επιστολές και Personal Statement
  6. Βιογραφικό Σημείωμα
  7. Προετοιμασία IELTS
  8. Αγγλικά πιστοποιητικά σπουδών και πτυχία
 • Αξιολόγηση των προσφορών.
 • Διαδικασία εγγραφής στο Πανεπιστήμιο.
 • Αίτηση για διαμονή στη φοιτητική εστία.

Αξίζει να αναφέρουμε πως είμαστε επίσημο αναγνωρισμένο σχολείο προετοιμασίας (Foundation Centre) από το UCAS School με UCAS ID #45753

 

Στόχος της TOMI EDUCATION είναι να  προσφέρει στον υποψήφιο φοιτητή και την οικογένειά του εξατομικευμένη καθοδήγηση και συμβουλευτική ώστε να επιλεχθεί η ιδανικότερη λύση η οποία θα αντιπροσωπεύει όχι μόνο τις προσωπικές  απαιτήσεις αλλά και τις αντίστοιχες οικονομικές δυνατότητες.  Έτσι, η τελική επιλογή θα είναι συνδυασμός ικανοτήτων – επιθυμιών – δυνατοτήτων, γεγονός που θα οδηγήσει στην κατάλληλη πορεία σπουδών χωρίς να χαθεί πολύτιμος χρόνος σε λάθος επιλογές.