Bachelor στη Μ.Βρετανία-Ευρώπη-Αμερική

Bachelor στη Μ.Βρετανία-Ευρώπη-Αμερική

Σπούδασε σ' ένα από τα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια της Ευρώπης, στη Μεγάλη Βρετανία. Τη χώρα με την πιο μεγάλη παράδοση στην εκπαίδευση. Επέλεξε ένα από τα 100 Πανεπιστήμια που προσφέρουν σπουδές υψηλών προδιαγραφών σε όλους τους τομείς θετικών και θεωρητικών επιστημών ή και σε άλλους που δεν υπάρχουν ακόμη στην Ελλάδα. Τα Βρετανικά Πανεπιστήμια είναι δημόσια ιδρύματα με μακρά ιστορία και διεθνή φήμη.

Στη Μ. Βρετανία λειτουργούν 120 κρατικά και διεθνώς αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια (Universities), κολλέγια Πανεπιστημίων (King’scollege, UCL, LSE) και κρατικά κολλέγια ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης (τέχνες, θέατρο, χορό). Περίπου 13.000 Έλληνες φοιτούν κάθε χρόνο σε Πανεπιστημιακά ιδρύματα της Μ. Βρετανίας.

Bachelor          2.500

Master             8.000

Η μεγαλύτερη κοινότητα αλλοδαπών σπουδαστών μετά την Κίνα, Ινδία, ΗΠΑ, Γερμανία, Γαλλία.

σπουδές αγγλία μεγάλη βρετανία ucas

Η TOMI EDUCATION είναι πιστοποιημένο κέντρο προετοιμασίας φοιτητών (Recognised Foundation Centre) από το UCAS -Universities and Colleges Admission System- ο επίσημος φορέας του Βρετανικού εκπαιδευτικού συστήματος που χειρίζεται τις αιτήσεις για εισαγωγή στα Βρετανικά Πανεπιστήμια.

Τι Περιλαμβάνει η Υπηρεσία Εύρεσης Θέσης Σπουδών (Προπτυχιακού-Bachelor) της TOMI EDUCATION;  

Με μακρόχρονη 20ετή εμπειρία στην προετοιμασία και αποστολή φοιτητών για σπουδές στη Μ.Βρετανια η TOMI EDUCATION , με την κατάλληλη γνώση του περιεχομένου και της οργάνωσης της αίτησης UCAS ,σας εγγυάται την θέση σπουδών στην ειδικότητα της επιλογής σας και σας βοηθάει αναλαμβάνοντας όλη την γραφειοκρατική διαδικασία και την επικοινωνία με τα Βρετανικά Πανεπιστήμια.

 • Εξατομικευμένη καθοδήγηση στην αναζήτηση προγραμμάτων σπουδών
 • Συναντήσεις με τον Υπεύθυνο Σπουδών
 • Συμβουλευτική και Επαγγελματικό προσανατολισμό
 • Διαμόρφωση PersonalStatement
 • Άριστη συμπλήρωση αίτησης και αποστολή της στο UCAS
 • Αίτηση για Δανειοδότηση
 • Αίτηση για Διαμονή στη Φοιτητική Εστία
 • Έξοδα αποστολής αίτησης και παράβολο UCAS
 • Διαδικασία εγγραφής στο Πανεπιστήμιο
 • Ενημέρωση για κόστος διαβίωσης και συνθήκες ζωής των πόλεων
 • Αξιολόγηση των Προσφορών και επιλογή ειδικότητας
 • Μετάφραση και επικύρωση απαραιτήτων δικαιολογητικών
 • Ειδική Συνάντηση με πληροφόρηση σχετικά με τις σπουδές ,τη πόλη και τη καθημερινή ζωή στην Αγγλία πριν την αναχώρηση του υποψηφίου

 σπουδές αγγλία μεγάλη βρετανία ucas ielts

Γιατί με την ΤΟΜI EDUCATION;

 • Γιατί η εισαγωγή στο Α΄ έτος είναι ΔΕΔΟΜΕΝΗ.
 • Γιατί η επιλογή των πέντε Πανεπιστημίων γίνεται με όλη την τεχνολογική και την μακροχρόνια πείρα μας ώστε μία τουλάχιστον αποδοχή να είναι ΒΕΒΑΙΗ.
 • Γιατί οι πληροφορίες για τις ειδικότητες, τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και τα προγράμματα σπουδών στο εξωτερικό είναι απόλυτα έγκυρες, τεκμηριωμένες και είναι απόρροια πολυετούς συνεργασίας.
 • Γιατί η εξασφάλιση διαμονής (Accommodation) είναι μία από τις πιο λεπτές και δύσκολες υπηρεσίες.
 • Γιατί ο δαίδαλος των εγγραφών, μεταφράσεων και επικυρώσεων για σπουδές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού γίνεται εξ ολοκλήρου με ευθύνη της Tomi Education.
 • Γιατί οι τυχόν αδυναμίες στην Αγγλική γλώσσα θεραπεύονται με βραχυχρόνιο εντατικό μάθημα ή την σωστή καθοδήγηση ώστε να επιτευχθεί ο κατάλληλος βαθμός IELTS.

Γιατί επιλέγονται τα Βρετανικά Πανεπιστήμια;

 • Διεθνές κύρος Βρετανικών πανεπιστημίων
 • Αναγνώριση πτυχίων στην Ελλάδα. Τα Βρετανικά Κρατικά Πανεπιστήμια είναι αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

          ΠΡΟΣΟΧΗ : Τα Combined/joint degrees δεν αναγνωρίζονται στην Ελλάδα.

 • Εξαιρετική οργάνωση πανεπιστημίων.
 • Πολυμορφία και ευελιξία στα προγράμματα σπουδών.
 • Μειωμένα δίδακτρα για φοιτητές Ε.Ε.
 • Παροχή σπουδαστικής μέριμνας και υποστήριξης φοιτητών.
 • Δωρεάν ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη.
 • Βιβλιοθήκες, H/Y υψηλών προδιαγραφών.
 • Ειδικά τμήματα Αγγλικών (Study skills).
 • Αθλητικές δραστηριότητες και ψυχαγωγία.
 • Επαγγελματικός προσανατολισμός.
 • Τραπεζικές διευκολύνσεις.
 • Ιατρική περίθαλψη.
 • Φοιτητική μέριμνα.
 • Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη.

 

Πως μπορώ να εισαχθώ σε Δημόσιο Βρετανικό ΑΕΙ; 

Οι εναλλακτικοί τρόποι εξασφάλισης εισαγωγής στο Α΄ έτος σπουδών σε Δημόσιο Βρετανικό ΑΕΙ είναι οι εξής:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 17+: Με τον μέσο όρο του βαθμού του Απολυτηρίου και των βαθμών των πανελληνίων μαθημάτων να ξεπερνά το 17 γίνεται άμεση εισαγωγή στο Α΄ έτος σπουδών.

FOUNDATION YEAR: Πρόγραμμα προετοιμασίας διάρκειας ενός έτους στην αγγλική γλώσσα όπου διδάσκονται μαθήματα σχετικά με την ειδικότητα σπουδών.

FOUNDATION SUMMER + ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 16+: Όταν κάποιος μαθητής έχει μέσο όρο απολυτήριου 16+ ή 15+ (συμπεριλαμβανομένων των βαθμών από τις εξετάσεις των πανελληνίων) μπορεί να παρακολουθήσει ένα εντατικό πρόγραμμα intensive summer foundation και να εισαχθεί με τους βαθμούς του Foundation (εργασίες και εξετάσεις) στο Α΄ έτος σπουδών σε Βρετανικό Πανεπιστήμιο.

ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ : Απόφοιτοι από τα ιδρύματα της Ελλάδος που έχουν βαθμό πτυχίου άνω του 7/10 γίνονται απευθείας δεκτοί στο Α΄ έτος σπουδών σε Βρετανικό Πανεπιστήμιο. Το ίδιο ισχύει εάν δεν έχουν αποφοιτήσει αλλά έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση τους τουλάχιστον κατά το ήμισυ.

Αν ο βαθμός πτυχίου είναι χαμηλότερος του 7, και στις 2 παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να εισαχθούν στα Βρετανικά Ιδρύματα αφού πρώτα ολοκληρώσουν ένα foundation programme.

Για όλους τους παραπάνω τρόπους εισαγωγής απαιτείται η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (IELTS τουλάχιστον 6.0 ή 6.5).

INTERNATIONAL BACCALAUREATE (IB) : Εξετάσεις του Διεθνούς Απολυτηρίου.

GCEA-Levels: Πανβρετανικές εξετάσεις.

 

oxford cambridge michigan lower

Ποια είναι η διαδικασία αίτησης UCAS;  

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να κάνει ΜΙΑ ΜΟΝΟ αίτηση UCAS και να δηλώσει μέχρι και 5 πανεπιστήμια ή προγράμματα σπουδών της επιλογής του.

Έγκαιρη υποβολή αιτήσεων

Regular season :1 Σεπτεμβρίου-15 Ιανουαρίου

2η ΕΥΚΑΙΡΙΑ : 16 Ιανουαρίου-30 Ιουνίου

Τα Πανεπιστήμια συνεχίζουν να δέχονται αιτήσεις και να προσφέρουν θέσεις, εφόσον έχουν ακόμα διαθέσιμες.

Clearing: 15 Ιουλίου- 20 Σεπτεμβρίου

Πως μπορώ να πληρώσω τα δίδακτρα προπτυχιακών σπουδών;

Για την ΑΓΓΛΙΑ και τη Β.ΙΡΛΑΝΔΙΑ τα δίδακτρα από το 2012 και μετά κυμαίνονται από  £6.000 μέχρι £9.000 λίρες Αγγλίας (7.200-10.800 €) το χρόνο.

Υπάρχει η δυνατότητα δανειοδότησης, για όλο το ποσό και αποπληρωμή μετά την αποφοίτηση, σε όλους τους Έλληνες πολίτες μέσω αίτησης στο Υπουργείο Παιδείας στη Βρετανία (Student Loan, σχεδόν άτοκο, χωρίς εγγυητή, παρά μόνο με το Διαβατήριο και τη Φοιτητική του ιδιότητα). Το δάνειο έχει 2,5% επιτόκιο ανάλογα με τον πληθωρισμό στην Αγγλία και η αποπληρωμή του γίνεται σε μηνιαίες δόσεις εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

 • Ολοκλήρωση σπουδών.
 • Ετήσια εισοδήματα άνω των £21.000 λιρών(25.000€) σε οποιαδήποτε χώρα εργάζεται. Εάν κάποιος /α κερδίζει λιγότερα των £21.000 λιρών το χρόνο, ΔΕΝ αποπληρώνει το δάνειο. Εάν περάσουν 25 χρόνια το χρέος παραγράφεται.
 • Εάν για κάποιο λόγο μειωθεί ο μισθός κάτω των £21.000 λιρών(25.000 €) το Βρετανικό κράτος δεν έχει καμία απαίτηση.
 • Όταν ξεπεράσει ο μισθός το επίπεδο των 25.000€ το χρόνο, το Βρετανικό κράτος απαιτεί την καταβολή του 10% του πλεονάσματος των εσόδων πάνω από τις 25.000€.

Παράδειγμα:   Αν κάποιος/α κάθε χρόνο έχει αποδοχές 29.000€ (δηλ. 2.400€/μήνα), καλείται να πληρώσει κατά τη διάρκεια του επομένου έτους συνολικό ποσό που υπολογίζεται ως εξής:  

29.000€ - 25.000€= 4.000€ x 10% = 400€. Άρα, το ετήσιο ποσό αποπληρωμής του Φοιτητικού Δανείου θα είναι συνολικά 400€ ή 34€/μήνα μόνο !!! (από τα €2.400 που εισπράττει).

Ο χρόνο αποπληρωμής του δανείου εξαρτάται από το ποσό δανεισμού και από το ποσό της ετήσιας μισθοδοσίας σας.

Για τη ΣΚΩΤΙΑ, τα δίδακτρα κυμαίνονται στις 1.820 GBP (2.184 €) και υπάρχει η δυνατότητα για πλήρη απαλλαγή ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα.

Για την ΟΥΑΛΙΑ, τα δίδακτρα είναι σαν την Αγγλία ( £6.000 μέχρι £9.000 λίρες-7.200-10.800€ το χρόνο) ενώ υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης (έως 5.535 GBP) ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα και δυνατότητα δανειοδότησης για το υπόλοιπο ποσό το λιγότερο μέχρι 3.465 (4.158€) και αποπληρωμή μετά την αποφοίτηση και μόνο όταν το ατομικό εισόδημα υπερβαίνει τις 21.000 GBP.


Τι να κάνω με το accommodation;

 

Τα Βρετανικά Πανεπιστήμια υποχρεούνται να παρέχουν μονόκλινα δωμάτια στο σύνολο των πρωτοετών φοιτητών. Υπό προϋποθέσεις και με την βοήθεια της TOMI EDUCATION μπορεί ένας φοιτητής να μείνει όλα τα χρόνια στην φοιτητική εστία. Η ποικιλία ποιότητας, παροχών και ανέσεων διαφέρει από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο και από κτίριο σε κτίριο. Το βέβαιο είναι πως μία από τις σημαντικές υπηρεσίες που παρέχει η TOMI EDUCATION είναι η απόλυτη υποστήριξη στην εξασφάλιση ποιότητας διαμονής της επιθυμίας του φοιτητή.
Η δαπάνη διαμονής είναι προκαθορισμένη με τιμολόγιο που εκδίδουν τα Πανεπιστήμια. Η χρέωση είναι εβδομαδιαία (30-38 εβδομάδες) και ξεκινά από £120 Αγγλικές λίρες /εβδομάδα. Η πληρωμή γίνεται σε δόσεις απ' ευθείας στην οικονομική υπηρεσία του Πανεπιστημίου.

 

Μπορώ να πάρω Αναβολή Στράτευσης;

Οι Έλληνες φοιτητές των Βρετανικών ΑΕΙ έχουν αναβολή στράτευσης ακριβώς όπως και οι φοιτητές των Ελληνικών ΑΕΙ.

Ποιο είναι το κόστος ζωής στην Μεγάλη Βρετανία;

Το κόστος ζωής ποικίλει ανά πόλη. Ένας μέσος όρος θα μπορούσε να είναι τα 850€ , για Πανεπιστήμια εκτός του Λονδίνου και 1050€ για Πανεπιστήμια εντός Λονδίνου. Στα παραπάνω έξοδα συμπεριλαμβάνονται η διαμονή είτε σε φοιτητική εστία είτε σε σπίτι, η διατροφή, η διασκέδαση, τα βιβλία. Από την εμπειρία μας γνωρίζουμε πως υπάρχει η δυνατότητα μείωσης αυτού του κόστους ανάλογα με τις ανάγκες μας, αλλά και αύξησης, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για κάποιο Πανεπιστήμιο στο κέντρο του Λονδίνου Γενικότερα, οι μισθοί στην Αγγλία είναι υψηλότεροι αλλά το κόστος της καθημερινής ζωής χαμηλότερο. 

Οι σπουδές είναι η καλύτερη και η πιο σίγουρη επένδυση. Μη φοβάστε, τολμήστε και κυνηγήστε τα όνειρό σας.